Search
Close this search box.

מענה

הלכתי

 • ריבית

להיות יועץ השקעות לפי ההלכה

 • ריבית

פריטת צ'ק אצל חלפן

 • ממונות (מקח וממכר)

עובד שגרם נזק

 • הלכות שונות

שימוש במיקרוגל במקום העבודה

 • ריבית

ריבית על יתרת זכות בעו"ש

 • ממונות (מקח וממכר)

ביומו תתן שכרו

 • מזוזה

קביעת מזוזה במשרד שכור

 • אונאה

לבקש הצעת מחיר בלי לקנות

 • מזוזה

מזוזה בקליניקה להסרת שער

 • ריבית

האם מינוף צריך היתר עסקה ?

 • מעשר כספים

נתינת מעשר בהנחה על המחיר

 • מזוזה

מזוזה בשירותים שהפכו למחסן

 • ממונות (מקח וממכר)

לעבוד בעבודה מסוכנת

 • עובד ומעביד

האם נוהג היום דין ביומו תתן שכרו ?

 • עובד ומעביד

תוקף חתימה שאין תביעות נוספות (כתב ויתור) לפני קבלת פיצויים

 • ריבית

מחיר לתשלומים בלי לציין מחיר אחר למזומן

 • ריבית

תוספת במחיר עבור תשלום בכרטיס אשראי

 • ריבית

תוספת ריבית בתשלומי פיצויי פיטורין

 • ממונות (מקח וממכר)

האם חוק החזרת מוצרים מחייב לפי דין תורה

 • עובד ומעביד

פיצויי פיטורים לעובד/ת בשחור

שליחת

שאלה

רמת הדחיפות

הרשמה

לניוזלייטר

הרשמה להלכה

וטיפ יומי

במייל

אנחנו לא חופרים וגם לא מעבירים את כתובות המייל לצד שלישי. הדיוור יכול לכלול גם תכנים פרסומיים. בלחיצה על הרשמה אתם מאשרים קבלת דיוורים ניתן לבטל בכל עת​