חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

שאלות

ותשובות

הרשמה

לניוזלייטר

השאירו פרטים וקבלו עדכונים ותכנים
חדשים ישירות למייל שלכם

  • ממונות (מקח וממכר)

לעבוד בעבודה מסוכנת

אני טכנאי ומתקין מזגנים בשבוע שעבר אחד החברים שלי שהיה אדם די זהיר נפל תוך כדי התקנה מקומה שביעית ונהרג במקום אשתי טוענת שזו עבודה מסוכנת ואסור לפי ההלכה לסכן נפשות אני מתפרנס יפה ויש לי הרבה עבודה בתחום מה דעת התורה

תשובה

מותר לעבוד בעבודה כזאת וכמובן יש להתנהל בזהירות ולפי התקנים.

עיין במסכת בבא מציעא דף קי"ב לגבי דין ביומו תתן שכרו מפני מה עלה זה בכבש ונתלה באילן ומסר את עצמו למיתה לא על שכרו ומבואר שמותר לסכן נפש לצורך פרנסה, ופסק כן בשו"ת אגרו"מ חושן משפט סי' קד בסכנה רחוקה שהיא לאחד מכמה אלפים וציין שכן פסק בנודע ביהודה (תנינא יו״ד סי׳ י׳) לענין להתפרנס מצידת חיות עיי׳׳ש.

עוד באותו

נושא

שליחת

שאלה

רמת הדחיפות

הרשמה

לניוזלייטר

הרשמה להלכה

וטיפ יומי

במייל

אנחנו לא חופרים וגם לא מעבירים את כתובות המייל לצד שלישי. הדיוור יכול לכלול גם תכנים פרסומיים. בלחיצה על הרשמה אתם מאשרים קבלת דיוורים ניתן לבטל בכל עת​

פרסום ההלכות השאלות והתשובות נועד לעורר לב המעיין ולא לפסוק הלכה למעשה.

בשינוי פרטים קל שפעמים נראה כשולי משתנה פסק ההלכה לחלוטין ונדרשת זהירות רבה שלא לדמות מקרה למקרה ושלא לאסור את המותר ולהתיר את האסור.

הדבר מונע פרסום של הלכות ותשובות רבות באתר, ומחייב התייחסות ביקורתית כבדת משקל להלכות והתשובות המפורסמות גם מצד הקוראים.

בנוסף, בהלכות ותשובות שאינם אישיות כגון נידוני גזל אונאה ועובד ומעביד לעולם התשובה תהיה תאורטית ולא ספציפית למקרה היות ולא נשמעו שתי הצדדים.

על שיטת הפסיקה ניתן לקרוא בעמוד אודות.

מידע על הרבנים המשיבים מופיע בעמוד מורי ההוראה

שליחת

שאלה

רמת הדחיפות