חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

שאלות

ותשובות

הרשמה

לניוזלייטר

השאירו פרטים וקבלו עדכונים ותכנים
חדשים ישירות למייל שלכם

  • מזוזה

מזוזה בקליניקה להסרת שער

שאלה לרב

האם חדר שמשמש להסרת שער בלייזר חייב במזוזה, כמובן פורסים וילון כשמבצעים את הטיפול עצמו

אשמח לתשובה בדחיפות

תשובה

אין לקבוע מזוזה.

פסק בשו"ע (יור"ד סי' רפו סעי' ב') שחדר מגורים שמשמש לצרכי דיור רגילים חייב במזוזה הגם שלפעמים יש שם גם שימוש שאינו של כבוד (וצריך לכסות את המזוזה), אמנם חדר מחסן הגם שחייב במזוזה אם יש שם שימושים שאינם של כבוד פטור ממזוזה. וביאר בספר מקדש מעט (אות יא) היות שאין שם דירת אדם רק משתמש שם למחסן בטל שימוש זה לשימוש שאינו של כבוד ופוטר, ועיין בדעת קדושים (אות ח') שאין הבדל אם אנשים עומדים שם ערומים או נשים.

וידועה שיטת הט"ז שבחנויות היות והשימוש בהם הוא רק ביום או חלק קטן בלילה פטורים ממזוזה ולמעשה קובעים בחנויות ללא ברכה וחדר קליניקה שאין שם מגורים דינו כחנות אם יש מצבים שיש שם אנשים לא מכוסים אין כבוד שמים שיהיה שם מזוזה ולכן פטור ממזוזה. ועיין במקדש מעט הנ"ל שגם אם הדלת מבפנים ובזמן הטיפול שסוגרים את הדלת המזוזה מבחוץ מ"מ פטור שם ממזוזה. וכן הורה מורנו הגרמ"מ לובין שליט"א

עוד באותו

נושא

שליחת

שאלה

רמת הדחיפות

הרשמה

לניוזלייטר

הרשמה להלכה

וטיפ יומי

במייל

אנחנו לא חופרים וגם לא מעבירים את כתובות המייל לצד שלישי. הדיוור יכול לכלול גם תכנים פרסומיים. בלחיצה על הרשמה אתם מאשרים קבלת דיוורים ניתן לבטל בכל עת​

פרסום ההלכות השאלות והתשובות נועד לעורר לב המעיין ולא לפסוק הלכה למעשה.

בשינוי פרטים קל שפעמים נראה כשולי משתנה פסק ההלכה לחלוטין ונדרשת זהירות רבה שלא לדמות מקרה למקרה ושלא לאסור את המותר ולהתיר את האסור.

הדבר מונע פרסום של הלכות ותשובות רבות באתר, ומחייב התייחסות ביקורתית כבדת משקל להלכות והתשובות המפורסמות גם מצד הקוראים.

בנוסף, בהלכות ותשובות שאינם אישיות כגון נידוני גזל אונאה ועובד ומעביד לעולם התשובה תהיה תאורטית ולא ספציפית למקרה היות ולא נשמעו שתי הצדדים.

על שיטת הפסיקה ניתן לקרוא בעמוד אודות.

מידע על הרבנים המשיבים מופיע בעמוד מורי ההוראה

שליחת

שאלה

רמת הדחיפות