חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

שאלות

ותשובות

הרשמה

לניוזלייטר

השאירו פרטים וקבלו עדכונים ותכנים
חדשים ישירות למייל שלכם

  • דף הבית
  • /
  • האם נוהג היום דין ביומו תתן שכרו ?
  • עובד ומעביד

האם נוהג היום דין ביומו תתן שכרו ?

רציתי לשאול, שמעתי שבזמנינו שנהוג לשלם שכר חודשי לא נוהג דין ביומו תתן שכרו האם זה נכון ?

תשובה

כל מי שמוגדר כפועל עפ"י ההלכה (בייביסיטר, טכנאי, מנקה, נהג) ומקובל לשלם שכרו מייד בסיום עבודתו בודאי נוהג דין ביומו תתן שכרו שהוא חיוב דאורייתא.
ואם סיכמו או שמקובל לשלם במועד אחר כמו רוב הסכמי השכר בזמנינו שהם פעם בחודש, פסק השולחן ערוך (חושן משפט סימן שלט סעיף ט) שאין דין ביומו תתן שכרו. אמנם בשבט הלוי חלק ז סימן רלג הביא שיטת המאירי דחל דין ביומו תתן שכרו על אותו היום שקבעו וכתב שהיות והפוסקים לא ראו את דבריו וגם הרי"ף והרמב"ם השמיטו מימרא זו לפסוק כהשו"ע יש להחמיר כדברי המאירי.

עוד באותו

נושא

שליחת

שאלה

רמת הדחיפות

הרשמה

לניוזלייטר

הרשמה להלכה

וטיפ יומי

במייל

אנחנו לא חופרים וגם לא מעבירים את כתובות המייל לצד שלישי. הדיוור יכול לכלול גם תכנים פרסומיים. בלחיצה על הרשמה אתם מאשרים קבלת דיוורים ניתן לבטל בכל עת​

פרסום ההלכות השאלות והתשובות נועד לעורר לב המעיין ולא לפסוק הלכה למעשה.

בשינוי פרטים קל שפעמים נראה כשולי משתנה פסק ההלכה לחלוטין ונדרשת זהירות רבה שלא לדמות מקרה למקרה ושלא לאסור את המותר ולהתיר את האסור.

הדבר מונע פרסום של הלכות ותשובות רבות באתר, ומחייב התייחסות ביקורתית כבדת משקל להלכות והתשובות המפורסמות גם מצד הקוראים.

בנוסף, בהלכות ותשובות שאינם אישיות כגון נידוני גזל אונאה ועובד ומעביד לעולם התשובה תהיה תאורטית ולא ספציפית למקרה היות ולא נשמעו שתי הצדדים.

על שיטת הפסיקה ניתן לקרוא בעמוד אודות.

מידע על הרבנים המשיבים מופיע בעמוד מורי ההוראה

שליחת

שאלה

רמת הדחיפות