Search
Close this search box.

שאלות

ותשובות

הרשמה

לניוזלייטר

השאירו פרטים וקבלו עדכונים ותכנים
חדשים ישירות למייל שלכם

  • ריבית

ריבית על יתרת זכות בעו"ש

אני מקפיד להשקיע רק במסלולי הלכה. כעת קיבלתי מהבנק ריבית עבור יתרת הזכות בעו"ש האם יש בזה בעיה ומה ניתן לעשות?

תשובה

שלום וברכה

ניתן לנהוג בריבית על יתרת זכות בחשבון שמשולמת על ידי הבנק לקולא מכמה טעמים.

א' יש לבנק היתר עסקה כללי כחלק מהתקנון ולדעת רוב מוחלט של הפוסקים ניתן לסמוך עליו. ב' הבנק הוא חברה בע"מ שזה צד לקולא בדיני ריבית. ג' הריבית ניתנת עקב הוראות המפקח על הבנקים ולא מדרישת המלווה, ד' יש הטוענים שהכספים עליהם שולמה הריבית רק הופקדו לשמירה ולא הולוו על ידך כלל לבנק.

להשלמת העניין ראה במידע הלכתי מאמר בנידונים השייכים בהחזקת מניות ומאמר צדדי היתר בהחזקת מניות ומסחר בניי"ע

עוד באותו

נושא

שליחת

שאלה

רמת הדחיפות

הרשמה

לניוזלייטר

הרשמה להלכה

וטיפ יומי

במייל

אנחנו לא חופרים וגם לא מעבירים את כתובות המייל לצד שלישי. הדיוור יכול לכלול גם תכנים פרסומיים. בלחיצה על הרשמה אתם מאשרים קבלת דיוורים ניתן לבטל בכל עת​

פרסום ההלכות השאלות והתשובות נועד לעורר לב המעיין ולא לפסוק הלכה למעשה.

בשינוי פרטים קל שפעמים נראה כשולי משתנה פסק ההלכה לחלוטין ונדרשת זהירות רבה שלא לדמות מקרה למקרה ושלא לאסור את המותר ולהתיר את האסור.

הדבר מונע פרסום של הלכות ותשובות רבות באתר, ומחייב התייחסות ביקורתית כבדת משקל להלכות והתשובות המפורסמות גם מצד הקוראים.

בנוסף, בהלכות ותשובות שאינם אישיות כגון נידוני גזל אונאה ועובד ומעביד לעולם התשובה תהיה תאורטית ולא ספציפית למקרה היות ולא נשמעו שתי הצדדים.

על שיטת הפסיקה ניתן לקרוא בעמוד אודות.

מידע על הרבנים המשיבים מופיע בעמוד מורי ההוראה

שליחת

שאלה

רמת הדחיפות