חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

מידע

הלכתי

מטרת המאמרים להביא את הנידונים הן מצידם הטכני – מציאותי והן מצידם ההלכתי באופן מדויק והיקפי בכדי לסייע לידיעת בירור ולימוד ההלכה בנידונים הנוגעים לעולם המסחר המודרני.

על ידי מחקר זה תקוותינו שניתן יהיה לדעת מתי יש לברר את ההלכה במקרים השונים איתם אנו נפגשים בעסקנו ואלו נתונים ומידע מציאותי הנוגע לנושא ההלכתי יש להציג לפני מורי ההוראה במידת הצורך.

המידע והתוכן הינו עיוני לימודי ולא להלכה, וק"ו שלא הלכה למעשה.

בשל היקף המידע וסוג התוכן הכלול המאמרים רובם ככולם לא נערכים ע"י מורי הוראה ולא על ידי מי שראוי לפסיקת הלכה. גם פסקי הלכות או דוגמאות שהועתקו מספרי שו"ת אין לסמוך עליהם בלי עיון במקור ועמידה על דיוק פרטי המקרה ופרטי הדינים, ייעודו של המדור לשמש כמראה מקום וציונים ולא כמאמרי הלכה.

מטבע הדברים למאמרים מהדורות שונות ונוספים שינויים ועדכונים רבים יש לבדוק בכל מאמר את הגרסה ותאריך העדכון האחרון.

 • סינון:

 • סינון:

 • איסורי הנאה  | 
 • ריבית  | 
 • שבת

במה הקרנות הכשרות משקיעות

רשימה מעודכנת של קרנות ואפשרויות השקעה כשרים בפיקוח, המידע נאסף מפרסומי גופי הכשרות ומאת חברות המסחר בעצמם ומעודכן ככל שמתקבל מידע חדש. מידע זה הינו נספח למראה מקומות בנידונים השייכים בהחזקת מניות ומסחר בניירות ערך
 • איסורי הנאה  | 
 • ריבית  | 
 • שבת

צדדי היתר בהחזקת מניות ומסחר בניירות ערך (נספח למראה מקומות בנידונים אלו)

פעמים שאדם כבר בעלים של מניות לא כשרות (כגון שהפקיד כספים בבנק קנה ניירות ערך או המעסיק הפקיד בקרן לא כשרה וכדו' וכן פעמים שנפלה לו ירושה) ובא לדעת כיצד לנהוג בהם ואם מותר למוכרן לאחר שאינו שומר מצוות או לאחר שנוהג לסמוך בזה על שיטות המתירים או המקילים
 • איסורי הנאה  | 
 • ריבית  | 
 • שבת

מראה מקומות בנידונים השייכים בהחזקת מניות ומסחר בניירות ערך (אגרות חוב, אופציות, תעודות סל)

נושא השקעות כשרות נוגע לכל אדם ולא רק למשקיעים וסוחרים בבורסה, היות ולכולם קרנות פנסיה גמל והשתלמות, מה שמעורר נידונים על החזקת מניות של חברה שמרוויחה מאיסורי תורה כגון מחילולי שבת, ריבית, חמץ בפסח ועוד.
 • ריבית

בירור בדיני ריבית השייכים בשימוש בכרטיסי אשראי

מבוא מקיף על צורת השימוש וההסכמים שבין חברות הסליקה לחברות האשראי ובין חברות האשראי לבעלי העסקים, ועיקרי הנידונים הנוגעים למעשה בדיני ריבית

הרשמה

לניוזלייטר

הרשמה להלכה

וטיפ יומי

במייל

אנחנו לא חופרים וגם לא מעבירים את כתובות המייל לצד שלישי. הדיוור יכול לכלול גם תכנים פרסומיים. בלחיצה על הרשמה אתם מאשרים קבלת דיוורים ניתן לבטל בכל עת​