Search
Close this search box.

כל התכנים של הרב דוד הכהן שליט"א

הרב דוד הכהן שליט"א

מורה הוראה בבית הדין שערי הוראה ובקו ההלכה של הגר"מ גרוס שליט"א

שו"ת

שימוש במיקרוגל במקום העבודה

הלכה יומית

האם לחכות לבני המשפחה בהדלקת נרות

מי שמדליק בפתח ביתו או בחלון הפונה לרשות הרבים יכול להמתין לבני משפחתו המתעכבים ובתנאי שההדלקה תהיה תוך חצי שעה מצאת הכוכבים (עד כשעה אחרי שקיעה).

הלכה יומית

האם לחכות לבני המשפחה בהדלקת נרות – למדליקים בתוך הבית

הנוהגים להדליק נרות בתוך הבית מול המזוזה ואין בני רשות הרבים מבחינים בהדלקתם יש להם להמתין ולהדליק כשבני המשפחה נמצאים

הלכה יומית

הדלקת נרות חנוכה בחנות מרפאה ומסעדה

בזמנינו יש נוהגים להדליק נרות חנוכה בחנויות מרפאות ומסעדות בלי ברכה לפרסום הנס. אך כדי לצאת ידי חובת הדלקת נרות חייבים להדליק בביתם.

הלכה יומית

הדלקת נרות חנוכה בחנות ובמשרד

מקום הדלקת נרות חנוכה הוא במקום אכילה או שינה הקבוע של האדם ולכן לא יוצאים ידי חובה בהדלקת נרות בחנות או במשרד כי אכילה שם היא בגדר אכילת עראי

שו"ת

מזוזה בקליניקה להסרת שער

שו"ת

מזוזה בשירותים שהפכו למחסן

שו"ת

מחיר לתשלומים בלי לציין מחיר אחר למזומן

שו"ת

תוספת ריבית בתשלומי פיצויי פיטורין

מידע הלכתי

בירור בדיני ריבית השייכים בשימוש בכרטיסי אשראי

מבוא מקיף על צורת השימוש וההסכמים שבין חברות הסליקה לחברות האשראי ובין חברות האשראי לבעלי העסקים, ועיקרי הנידונים הנוגעים למעשה בדיני ריבית

הרשמה

לניוזלייטר

הרשמה להלכה

וטיפ יומי

במייל

אנחנו לא חופרים וגם לא מעבירים את כתובות המייל לצד שלישי. הדיוור יכול לכלול גם תכנים פרסומיים. בלחיצה על הרשמה אתם מאשרים קבלת דיוורים ניתן לבטל בכל עת​